Γλωσσολόγος με άριστα Ισπανικά – Θεσσαλονίκη εργασία μεταφρασεις – Θεσσαλονίκη

Γλωσσολόγος με άριστα Ισπανικά – Θεσσαλονίκη εργασία μεταφράσεις – Θεσσαλονίκη

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ – Θεσσαλονίκη – Καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών επιθυμητή, κατά σειρά σημαντικότητας: αγγλικά, ρουμανικά, σερβικά, ρωσικά, ιταλικά, γαλλικά, τουρκικά, γερμανικά, αραβικά Γνώσεις χειρισμού Η/Υ Δεξιότητες επικοινωνίας Υπευθυνότητα και συνέπεια Ευελιξία και προσαρμοστικότητα Θετική και ευχάριστ…

Δείτε την Αγγελία