Γλωσσολόγος με άριστα Ρουμανικά – Θεσσαλονίκη εργασία μεταφρασεις – Θεσσαλονίκη

Γλωσσολόγος με άριστα Ρουμανικά – Θεσσαλονίκη εργασία μεταφράσεις – Θεσσαλονίκη

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ – Θεσσαλονίκη – Καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών επιθυμητή (κατά σειρά σημαντικότητας: Αγγλικά, Σερβικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Τουρκικά, Γερμανικά, Αραβικά) Γνώσεις χειρισμού Η/Υ Δεξιότητες επικοινωνίας Υπευθυνότητα και συνέπεια Ευελιξία και προσαρμοστικότητα Θετική και ευχάριστη προσωπικ…

Δείτε την Αγγελία