Ηλεκτρολόγος Αυτοματιστής – Σίνδος Θεσσαλονίκης θέση εργασίας θεσσαλονίκη αρχιτεκτονικη κατασκευες

θέση εργασίας:

Θεσσαλονίκη – Από βιομηχανία τροφίμων στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης ζητείται Ηλεκτρολόγος Αυτοματιστής ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής. Θα προτιμηθεί ο έχων εμπειρία σε βιομηχ…

– Ηλεκτρολόγος Αυτοματιστής – Σίνδος Θεσσαλονίκης

Δείτε την Αγγελία