Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΟΜΜΘ θέση εργασίας διοικηση-ανωτεροι-υπαλληλοι – Θεσσαλονίκη

Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΟΜΜΘ θέση εργασίας διοίκηση-ανώτεροι-υπάλληλοι – Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου εποπτευόµενο από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού) προκηρύσσει τη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋπ…

Δείτε την Αγγελία