Πωλητής – Ιατρικός Επισκέπτης πωλητης – Θεσσαλονίκη

Πωλητής – Ιατρικός Επισκέπτης πωλητής – Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Θεσσαλονίκη: Ειδικότητα: Πωλητής – Ιατρικός Επισκέπτης. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και καλή χρήση Η/Υ..

Δείτε την Αγγελία