Αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης εργασία επιστημης-ερευνας-αναπτυξης – Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμ…

συντηρητές / εγκαταστάτες ανελκυστήρων – Θεσσαλονίκη θέση εργασίας κατασκευη-συντηρηση – Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Τελευταία Ενημέρωση στις 03 Ιουλίου 2018 ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη Τεχνική Εταιρεία Ανελκυστήρων, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ηλεκτροτεχνίτης Δ’ ειδικότητας για εγκαταστάσεις-συντηρήσεις ανελκυστήρων (προϋπηρεσία και γνώση αγγλικών θα εκτιμηθεί). Παρέχεται μόνιμη απασχόληση, ανταγωνισ…