Κάντε αναζήτηση με keyword π.χ. Γραμματέας


Εργασία στην θεσσαλονίκη στην κατηγορία: Γυμναστές
Γυμναστες διαθέσιμες θέσεις εργασίας θεσσαλονίκη Αθλητισμός – Αναψυχή

Περιγραφή θέσης εργασίας : Θεσσαλονίκη – ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ άνδρες και γυναίκες γυμναστές για καινούριο χώρο στην ανατολική Θεσσαλονίκη Περιγραφή καθηκόντων: Επίβλεψη και οργάνωση του χώρου Διασφάλιση τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας Δημιουργία προγραμμάτων προπόνησης Διεξαγωγή ομαδικών προγραμμάτων Προώθηση, συμμετοχή και – Γυμναστες

Δείτε την Αγγελία

Μόρφωση και Εκπαίδευση Γυμναστής διαθέσιμες θέσεις εργασίας θεσσαλονίκη Αθλητισμός – Αναψυχή

Περιγραφή θέσης εργασίας : Θεσσαλονίκη – - Μόρφωση και Εκπαίδευση Γυμναστής

Δείτε την Αγγελία

Μόρφωση και Εκπαίδευση Γυμναστής διαθέσιμες θέσεις εργασίας θεσσαλονίκη Αθλητισμός – Αναψυχή

Περιγραφή θέσης εργασίας : Θεσσαλονίκη – - Μόρφωση και Εκπαίδευση Γυμναστής

Δείτε την Αγγελία

Μόρφωση και Εκπαίδευση Γυμναστής διαθέσιμες θέσεις εργασίας θεσσαλονίκη Αθλητισμός – Αναψυχή

Περιγραφή θέσης εργασίας : Θεσσαλονίκη – - Μόρφωση και Εκπαίδευση Γυμναστής

Δείτε την Αγγελία

Γυμναστης Γυμναστρια διαθέσιμες θέσεις εργασίας θεσσαλονίκη Αθλητισμός – Αναψυχή

Περιγραφή θέσης εργασίας : Θεσσαλονίκη – ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ άνδρες και γυναίκες γυμναστές για καινούριο χώρο στην ανατολική Θεσσαλονίκη Περιγραφή καθηκόντων: Επίβλεψη και οργάνωση του χώρου Διασφάλιση τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας Δημιουργία προγραμμάτων προπόνησης Διεξαγωγή ομαδικών προγραμμάτων Προώθηση, συμμετοχή και – Γυμναστης Γυμναστρια

Δείτε την Αγγελία