Οδηγοί (Γ’ Δ’ και Ε’ Κατηγορία Διπλώματος) εργασία μεταφορες logistics – Θεσσαλονίκη

Metro – Θεσσαλονίκη – Οδηγοί (Γ’ Δ’ και Ε’ Κατηγορία Διπλώματος) – Κέντρο Διανομής ΓέφυραςΗ METRO ΑΕΒΕ, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής της δραστηριότητας, αναζητάει νέους συνεργάτες για το Κέντρο Διανομής της στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης: Οδηγούς (Γ’ Δ’ και Ε’ Κατηγορία Διπλώματος)Απαιτού…